Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7293 db92 500
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viascorpix scorpix
mimundo
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viascorpix scorpix
mimundo
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
mimundo
0275 5d64
Reposted fromserempoz serempoz viascorpix scorpix
mimundo
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
mimundo
8815 9fb9 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
mimundo
6960 60cb
Reposted fromlove-winter love-winter viascorpix scorpix
9896 bafd
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viascorpix scorpix
mimundo
0081 4e9c
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
mimundo

Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted byokretowazupaSkydelannocciolataplusiek
mimundo
6788 8346 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
mimundo
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
7954 bd68 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix
1366 c78a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
mimundo
7091 cfee 500

andantegrazioso:

A fawn in a bed of flowers | mrsalice

Reposted fromkoscheiis koscheiis viascorpix scorpix
mimundo
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viascorpix scorpix
mimundo
Reposted fromelegy elegy viascorpix scorpix
mimundo
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl