Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mimundo
7479 5c53
Reposted fromwildeyed wildeyed viaBalsamistka Balsamistka
mimundo
Mindfulness #2
Reposted fromPawelS PawelS
mimundo
7255 82bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPawelS PawelS
mimundo
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaBalsamistka Balsamistka
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittleproblem littleproblem
mimundo
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
mimundo
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
mimundo
2063 e00c 500
Reposted fromdumdummy dumdummy viaBalsamistka Balsamistka
mimundo
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viascorpix scorpix
mimundo
6870 3d2d
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
8855 54cd
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
9324 f86c
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
9354 7f4f
Reposted fromscorpix scorpix
mimundo
I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— James Frey
Reposted fromswojszlak swojszlak viazonek zonek
1487 0f81 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaPawelS PawelS
mimundo
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
mimundo
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viasamozatrucie samozatrucie
mimundo
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viasamozatrucie samozatrucie
mimundo
2501 e428
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIlikecoffee Ilikecoffee
mimundo
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viamrs-miggins mrs-miggins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl