Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mimundo
mimundo
0015 7320 500
mimundo
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viascorpix scorpix
mimundo
INSPIRACJA. 


mimundo
Lubię zapach kwiatów, dobry teatr, piękne wiersze, kultowe filmy i Twój zapach. Twoje perfumy i Twoja męskość jest już moim ulubionym zapachem.
mimundo
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol vialaurensyikes laurensyikes
mimundo
1537 2698
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaPawelS PawelS
mimundo
Alone in the Rye
Reposted fromPawelS PawelS
mimundo
5292 7b75
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaBalsamistka Balsamistka
mimundo
Reposted frombluuu bluuu viaPawelS PawelS
mimundo
9842 b886
Reposted fromlittlefool littlefool viaPawelS PawelS
mimundo
Na pewno jest tak, że przegrywa ten, kto przestaje kochać. 
— Edward Stachura, Dzienniki [13 V 1973]
7678 8297
Reposted fromnosmile nosmile vialittleproblem littleproblem
mimundo
8314 393e
I've been feeling old, I've been feeling cold
mimundo
7526 5ed3
mimundo
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viaBalsamistka Balsamistka
mimundo
7479 5c53
Reposted fromwildeyed wildeyed viaBalsamistka Balsamistka
mimundo
Mindfulness #2
Reposted fromPawelS PawelS
mimundo
7255 82bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPawelS PawelS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl